Kad bi vina mogla pričati...

Festival Graševine | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Festival Graševine

Graševina zauzima posebno mjesto među domaćim hrvatskim sortama. U svijetu prepoznata kvaliteta postavila je Hrvatsku u vrh svjetskih vinskih destinacija kada je riječ o visoko kvalitetnim vinima proizvedenom od graševine. Iako se uzgaja svugdje u Europi, mnogi su domaći i strani stručnjaci danas složni u mišljenju da upravo u Slavoniji ova sorta daje neke od najboljih rezultata uopće. Takva je reputacija rezultirala izmjenom u internacionalnom nazivlju i sada se smatra da je pravo ime sorte 'graševina', a da su ostalo tek sinonimi. U sklopu Festivala graševine, Vinart je organizirao studijsko putovanje koje se sastojalo od posjeta vinarijama, tematskih radionica o graševini i kušanja velikog broja vina proizvedenih od graševine.